trešdiena, 2013. gada 2. janvāris

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme šogad būs 24%Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme šogad būs 24%, kas ir par vienu procentpunktu mazāk nekā pērn.
IIN likmi samazināt plānots arī nākamajos divos gados - no 2014.gada IIN likme būs 22%, bet no 2015.gada - 20%.

IIN samazināšanu līdz 20% paredz pērn Saeimas pieņemtie grozījumi likumā par IIN.

Darbaspēka nodokļu samazināšana ir valdības prioritāte.

Finanšu ministrs Andris Vilks (V) atzīmē, ka Latvija pašlaik ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas samazina nodokļu slogu iedzīvotājiem, lai atvieglotu ikdienu un veicinātu konkurētspēju tuvējā Baltijas reģionā.

No šā gada jūlija tiks paaugstināts arī IIN atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu no 70 līdz 80 latiem mēnesī.

Grozījumi likumā par IIN arī paredz, ka no 2013.gada tiek ieviestas nodokļu pretizvairīšanās normas attiecībā uz tāda ienākuma aplikšanu ar nodokli, kas IIN maksātājam pienākas no tā līdzdalības zemu nodokļu un beznodokļu valstu vai teritoriju sabiedrībās, trastos vai citos juridiskos veidojumos (ārvalstu sabiedrībās).

Ar nodokli tiks aplikts uz maksātāju attiecināmais ārvalstu sabiedrības ienākums, ja maksātāja līdzdalība ārvalstu sabiedrībā ir būtiska - 25% un vairāk - neatkarīgi no tā, ka šis ienākums nav ticis sadalīts dividendēs. Ja šo jau aplikto ienākumu sadalīs dividendēs, nodoklis šim ienākumam otrreiz uzlikts netiks.

Lai ierobežotu nodokļu plānošanu uzņēmumiem, kuri, izsniedzot skaidrās vai bezskaidrās naudas avansus un neliekot par tiem norēķināties, izvairās no algas nodokļa nomaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu veikšanas, turpmāk uzņēmumu izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi būs pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nebūs veikti norēķini 90 dienu laikā pēc komandējuma beigām, bet pārējos gadījumos - 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža.

Paredzēts pārejas periods attiecībā uz uzņēmumu līdz 2012.gada 31.decembrim izsniegtajiem skaidrās vai bezskaidrās naudas avansiem, par kuriem nebūs veikti norēķini. Ja par šiem avansiem nebūs veikti norēķini līdz 2013.gada 30.jūnijam, 1.jūlijā tos pielīdzinās algota darba ienākumam.

2013.gadā valsts atbalsta vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai maksājumi netiks iekļauti gada apliekamajā ienākumā. Līdz 2014.gada 31.decembrim pagarināts laika posms, kurā ienākums, kas gūts aizdevuma saistību samazināšanas vai dzēšanas rezultātā, uzskatāms kā ar nodokli neapliekams ienākums.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru