piektdiena, 2012. gada 21. decembris

Pavļuts: 2013.gads nesola bezrūpīgu dzīvi, būs jaunas problēmas


Līdzīgi kā iepriekšējie pieci gadi, arī 2013.gads mums nesola bezrūpīgu dzīvi, biznesa portālam «Nozare.lv» atzina ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.
Pēc viņa sacītā, iepriekšējiem izaicinājumiem nāks klāt jauni, būs jaunas problēmas, bet vienlaikus būs arī jaunas mūsu uzņēmēju un iedzīvotāju uzvaras, sasniegumi un veiksmes stāsti, kas palīdzēs uz priekšu virzīt arī visu valsts ekonomiku.

«Pārmērīgam optimismam par 2013.gadu tiešām nav pamata, bet piesardzīgs un konservatīvs skats nākotnē būtu tieši laikā. 2012.gadā Ekonomikas ministrija ir sniegusi jaunu redzējumu un piedāvājumu visās prioritārajās jomās, bet diemžēl daudzos gados gadījumos priekšlikumu saskaņošana prasa ilgāku laiku, nekā plānots. Tāpēc 2013.gadā partneriem valdībā, nevalstiskajā un privātajā sektorā novēlu pārliecinošāk un reizēm arī drosmīgāk kopīgi īstenot tos mērķus un uzdevumus, ko esam iezīmējuši gan valdības deklarācijā, gan arī jaunajā Nacionālajā attīstības plānā,» 2013.gada prognozes raksturo Pavļuts.

Ekonomikas ministrijas prioritātes 2013.gadam uzņēmējdarbības politikā būs Nacionālās industriālās politikas (NIP) pamatnostādņu apstiprināšana valdībā un īstenošana sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm. Nākamgad tiks izstrādāts arī industriālo zonu veidošanas mehānisms, lai nodrošinātu koordinētu un uz rezultātiem orientētu industriālo zonu attīstību reģionos, kas palīdzētu attīstīt uzņēmējdarbību un piesaistīt jaunas gan vietējās, gan ārvalstu investīcijas. Vienlaikus tiks turpināts darbs pie nākamā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda programmu sagatavošanas un izstrādes, kas notiks ciešā dialogā ar nozaru asociācijām. Savukārt sadarbībā ar Finanšu ministriju tiks izveidots institucionālais ietvars Attīstības finanšu institūcijai, lai ar dažādu finanšu instrumentu palīdzību sniegtu atbalstu uzņēmumu attīstībai dažādos to biznesa posmos.

Tāpat uzņēmējdarbības vides turpmākiem uzlabojumiem nepieciešams aktivizēt iesaistīto pušu darbu turpmākām reformām, īpaši attiecībā uz tieslietu sistēmas darbības uzlabošanu un Būvniecības likuma pieņemšanu Saeimā, kas ir izšķiroši svarīgi pasākumi, lai uzlabotu Latvijas uzņēmējdarbības vides konkurētspēju.

Valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldības uzlabošanai un vērtības celšanai Saeimā ir jāpieņem Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumprojekts, kā arī grozījumus saistītajos likumos. Likumprojekta mērķis ir veicināt publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu labu pārvaldību, ievērojot starptautiski atzītus labas korporatīvās pārvaldības principus, kā arī veicināt publisko personu komercdarbības nosacījumu ievērošanu. Pēc likumu pieņemšanas tiks sākts darbs pie Valsts kapitāla daļu pārvaldes biroja izveides un pakāpeniskas valsts kapitāla daļu nodošanas biroja pārvaldībā, ieviešot visos valsts un pašvaldību uzņēmumos labai pārvaldības praksei atbilstošus darbības un uzraudzības principus.

Enerģētikas jomā 2013.gada pirmajā ceturksnī Ministru kabinetā jāapstiprina jaunā «Enerģētikas ilgtermiņa stratēģija 2030 - konkurētspējīga ekonomika sabiedrībai», kas nosaka ilgtermiņa enerģētikas politikas virzību. Atbilstoši stratēģijā definētajiem mērķiem un uzstādījumiem sadarbībā ar nozari izveidots jauns, ilgtspējīgs atjaunojamo energoresursu un koģenerācijas atbalsta mehānisms, kas nav ekonomikas kopējo izaugsmi kavējošs. Tāpat 2013.gadā nemainīgi viena no galvenajām prioritātēm enerģētikā būs reģionālo enerģētikas projektu virzība.

Tāpat plānota Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna pieņemšana Ministru kabinetā un finansējuma piešķiršana plāna īstenošanai, lai sāktu pilnvērtīgi īstenot visus tajā ietvertos rīcības virzienus un veidotu daudz aktīvāku dialogu un sadarbību ar Latvijas diasporu ārvalstīs.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru