pirmdiena, 2012. gada 5. novembris

PTAC soda «airBaltic»Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 7000 latu soda naudu Latvijas nacionālajai aviokompānijai «airBaltic» par pārkāpumiem biļešu rezervēšanas sistēmā uzņēmuma interneta mājaslapā, liecina PTAC lēmums.
Centrs secinājis, ka «airBaltic» aviobiļešu rezervācijas sistēmā patērētājiem piedāvāts iegādāties dažādus papildpakalpojumus un saņemt piedāvājumus, piemēram, piedāvāts īsziņas uzaicinājums reģistrēties lidojumam, par kuru automātiski aktivizēta izvēlne «Nav nepieciešams», aviokompānijas īpašo piedāvājumu saņemšana, par kuru automātiski aktivizēta izvēlne «Vēlos saņemt «airBaltic» īpašos piedāvājumus» u.tml.

PTAC norāda, ka patērētājam informācija par neobligātajiem cenas pielikumiem jānorāda skaidri, pārskatāmi un precīzi un jānodrošina klientam iespēja pašam izdarīt izvēli, piekrītot veikt attiecīgus maksājumus attiecībā uz neobligātajiem cenas pielikumiem, par kādiem uzskatāmi «airBaltic» piedāvātie pakalpojumi – «lidojuma maiņa bez maksas», «laicīgas ielidošanas garantija», «lidojuma atcelšana slimības gadījumā», «reģistrētā bagāža, kas piedāvāta par papildu maksu» u.tml.

Centrs uzsver, ka jau 2007.gada jūnijā, kā arī 2008.gada jūlijā pieņemts lēmums par patērētāju tiesību pārkāpumiem, ar kuriem uzlikts par tiesisku pienākumu uzņēmumam veikt izmaiņas aviobiļešu rezervācijas sistēmā interneta mājaslapā, turpmāk patērētājiem piedāvājot iespēju pašiem aktivizēt attiecīgās opcijas par «airBaltic» interneta mājaslapā piedāvāto pakalpojumu un citu piedāvājumu saņemšanu.

Tomēr PTAC atklājis, ka «airBaltic» nav izpildījis PTAC pieņemtos lēmumus, līdz ar to sāktās administratīvo aktu piespiedu izpildes ietvaros uzņēmumam tika piemērota piespiedu nauda – kopumā izdoti 64 izpildrīkojumi par kopējo naudas summu 63,4 tūkstošu latu apmērā. Centrs arī paskaidro, ka atbilstoši likumam administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi, tādēļ PTAC izdoto lēmumu piespiedu izpilde nav iespējama kopš attiecīgi 2010.gada decembra un 2011.gada oktobra administratīvo aktu piespiedu izpildes noilguma dēļ.

Līdz ar to šā gada aprīlī, pēc PTAC ierosinājuma, notika tikšanās, kurā piedalījās PTAC un «airBaltic» pārstāvji, lai pārrunātu līdz šim konstatētās problēmas uzņēmuma īstenotajā komercpraksē un līguma noteikumu piedāvāšanā patērētājiem, kā arī rastu iespējamus risinājumus patērētāju tiesību nodrošināšanai. Tās laikā cita starpā tika norādīts uz vairākiem būtiskiem pārkāpumiem mājaslapā, un tika saņemta uzņēmuma pārstāvju sniegta informācija par drīzumā plānotajām izmaiņām kompānijas mājaslapā, tostarp attiecībā uz automātiski aktivizētajām opcijām par dažādu papildpakalpojumu saņemšanu, ko bija paredzēts veikt līdz jūnijam. Tomēr PTAC atklāja, ka līdz minētajam termiņam nepieciešamās izmaiņas mājaslapā netika veiktas.

Savukārt administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas laikā 18.oktobrī «airBaltic» pilnvarotie pārstāvji paskaidroja, ka 16.oktobrī notikušajā «airBaltic» amatpersonu sēdē nolemts pārskatīt mājaslapā piedāvāto pakalpojumu rezervācijas procesu un veikt izmaiņas attiecībā uz automātiski uzstādītajām izvēlnēm papildpakalpojumu saņemšanai, kas faktiski mājaslapā tiks nodrošināts līdz 23.oktobrim. Uzņēmuma pārstāvji iesniedza informāciju par pārkāpumu novēršanu, norādot, ka pārkāpums tiks novērsts, jo nepastāvēs vairs automātiskās izvēlnes, neskatoties uz to, ka notiek visa rezervēšanas procesa pārskatīšana un pārdizainēšana, kā arī uzņēmumam uzņemoties risku par ieņēmumu zaudējumiem, lai ievērotu likumu un PTAC prasības un izvairītos no negatīvas publicitātes.

PTAC tomēr secinājis, ka izvērtētā «airBaltic» īstenotā komercprakse ir uzskatāma par agresīvu komercpraksi. Centrs paskaidro, ka «airBaltic», mājaslapā konkrētajā veidā piedāvājot saņemt papildpakalpojumus un citus piedāvājumus, faktiski piespiež patērētāju izvēlēties šos piedāvājumus, nenodrošinot iespēju patērētājam pašam izdarīt izvēli, tādējādi būtiski negatīvi ietekmējot vidusmēra patērētāja izvēles un rīcības brīvību attiecībā uz pakalpojumu. Konkrētajā situācijā, ņemot vērā uzņēmuma veikto darbību raksturu – faktiski izvēles izdarīšana patērētāja vietā –, «airBaltic» patērētājam nosaka apgrūtinošus šķēršļus attiecībā uz pakalpojuma izvēli. PTAC arī atzīst, ka šādas komercprakses ietekmē vidusmēra patērētājs var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, piemēram, papildpakalpojumu saņemšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.

Centrs gan norāda, ka lēmuma pieņemšanas brīdī «airBaltic» ir daļēji novērsis konstatēto pārkāpumu daļā par automātiski atzīmētām izvēlnēm logā «Nodrošināties pret ceļojuma plānu izmaiņām», tomēr pārkāpumi nav novērsti pilnībā, jo sadaļā «Bagāža» patērētājiem tiek piedāvātas automātiski aktivizētas izvēlnes attiecībā uz reģistrēto bagāžu, kas tiek piedāvāta par papildu maksu.

Līdz ar to PTAC piemērojis «airBaltic» ne tikai naudas sodu, bet arī tiesisku pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi, veicot izmaiņas aviobiļešu rezervācijas sistēmā interneta mājaslapā, turpmāk patērētājiem piedāvājot iespēju pašiem aktivizēt attiecīgās izvēlnes par piedāvātajiem neobligātajiem cenas pielikumiem/papildpakalpojumiem.

Pieņemto lēmumu daļā par naudas soda uzlikšanu «airBaltic» var pārsūdzēt Rīgas rajona tiesā 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, savukārt lēmumu daļā par tiesiskā pienākuma uzlikšanu «airBaltic» var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad paziņots adresātam.

Vienlaikus PTAC uzsver, ka lēmuma pārsūdzēšana par tiesiskā pienākuma uzlikšanu neaptur tā darbību.

«airBaltic» dibināts 1995.gadā, un tā lielākais akcionārs ir Latvijas valsts ar 99,8% akciju. «airBaltic» koncerna ieņēmumi pērn samazinājās par 1,2% un bija 228,288 miljoni latu, savukārt koncerna zaudējumi pieauga gandrīz 2,4 reizes un sasniedza 84,761 miljonu latu. Savukārt māteskompānija «airBaltic» pērn cieta 83,458 miljonu latu zaudējumus.

PTAC izskata patērētāju iesniegumus un sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem, sniedz juridisku palīdzību patērētājiem un var aizstāvēt tiesā viņu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses un citas.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru