otrdiena, 2012. gada 20. novembris

PTAC piemēro «Tele2» 7000 latu soduPatērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), izvērtējot mobilo telekomunikāciju operatora SIA «Tele2» īstenoto reklāmas kampaņu «Bezmaksas telefons pirmklasniekam»,  atzinis īstenoto praksi par negodīgu komercpraksi un piemērojis 7000 latu naudas sodu.
Kā norāda PTAC pārstāve Ilze Žunde, īstenotā negodīgā komercprakse izpaudās kā bezmaksas telefonu piedāvāšana bērniem (pirmklasniekiem) un maldinošas informācijas sniegšanu par to, ka telefons ir «bezmaksas».

Ņemot vērā PTAC rīcībā esošo informāciju un materiālus, lietas izpētes gaitā tika konstatēts, ka SIA «Tele2» īstenotā reklāmas kampaņa, kas aicināja iegādāties bezmaksas telefonus, ir uzskatāma par maldinošu un agresīvu komercpraksi. Lai gan PTAC, pieņemot pagaidu noregulējumu, aizliedza komersantam īstenot negodīgo komercpraksi, tomēr SIA «Tele2», izmainot reklāmas saturu, turpināja maldināt patērētājus.

Tikai pēc brīdinājuma nosūtīšanas, PTAC nekonstatēja negodīgas komercprakses turpināšanu.

Komersanta īstenotā komercprakse atzīta par maldinošu, jo, lai gan SIA «Tele2» preci raksturoja ar vārdiem «bezmaksas», «par brīvu», «Ls 0»,  kas norāda, ka pirmklasnieki var saņemt bezmaksas telefonu, tomēr, lai to saņemtu, bija jāslēdz līgums uz 12 mēnešiem un ik mēnesi jāveic pakalpojuma maksa 1,75 latu apmērā.

Komercprakse atzīta par maldinošu arī vispārējā informācijas pasniegšanas ziņā un varēja negatīvi ietekmēt patērētāja ekonomisko rīcību, jo reklāmu iespaidā patērētāji varēja uzņemties saistības 12 mēnešus veikt obligātu kredīta atjaunošanu par kopējo summu vismaz 21 latu apmērā, kas varēja radīt papildu izdevumus pirmklasnieku ģimeņu budžetam, uzskata PTAC.

Tāpat PTAC norāda, ka SIA «Tele2» ir īstenojusi agresīvu komercpraksi, reklāmā iekļaujot tiešu bērniem adresētu aicinājumu saņemt pakalpojumu, vai arī pierunāt vecākus vai citus pieaugušos saņemt pakalpojumus.

PTAC ieskatā, reklāmās ietvertais paziņojums «Pirmklasniek, nāc pēc sava bezmaksas telefona!» nepārprotami ir atzīstams par tiešu aicinājumu bērniem saņemt mobilo telefonu un izmantot uzņēmuma telekomunikāciju pakalpojumus.

PTAC paskaidro, ka vispiemērotākā auditorija, kam sniegt informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumiem, ir bērnu vecāki, taču konkrētajā gadījumā komersants, piedāvājot iespēju saņemt bezmaksas mobilo telefonu, konkrēto informāciju nav sniedzis vecākiem, bet gan bērniem, kuri ir viena no sabiedrības neaizsargātākajām daļām.

2012.gada 8.novembrī PTAC pieņēma gala lēmumu, ar kuru, ņemot vērā, ka komersants veicis maldinošu un agresīvu komercpraksi, iespējams, negatīvi ietekmējis sabiedrību un patērētāju interesēm radījis ekonomisko kaitējumu, kā arī nepieciešamību motivēt SIA «Tele2» turpmāk pārkāpumus nepieļaut, komersantam ir piemērots naudas sods 7000 latu apmērā.

SAISTĪTIE RAKSTI2 komentāri: