piektdiena, 2012. gada 19. oktobris

Lembergs Sprūdžam iesniedzis savu jautājumu 'sarakstu'Ventspils mērs Aivars Lembergs nav sniedzis skaidras atbildes uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža (RP) pieprasījumu, tā vietā lūdzot ministru juridiski paskaidrot vairākus jautājumus, liecina Lemberga piektdien publiskotā vēstule.

Piecas lapas garajā atbildē Lembergs skaidro, ka no plašsaziņas līdzekļiem un ministrijas mājas lapas uzzinājis, ka no viņa tiek prasīti paskaidrojumi. ”Jūs jau piektdien, t.i., vēl pirms es biju saņēmis Jūsu pieprasījumu un nebiju ar to iepazinies, personisko un politisko interešu vārdā nodevāt izplatīšanai plašsaziņas līdzekļiem savu pieprasījumu ar tajā minētajiem kategoriskajiem apgalvojumiem, ka esmu veicis nelikumīgas darbības un rīkojies prettiesiski," raksta Lembergs.

Lembergs arī atgādina Sprūdžam par viņa izteikumiem medijiem - "Uz jautājumu, kāda ir varbūtība, ka Lembergs tiks atlaists, ministrs atbildēja lakoniski: "100%." Tāpat Lembergs uzsver, ka ar pieprasījumu sniegt paskaidrojumus Sprūdžs ir publiski sniedzis skaidru un nepārprotamu atbildi, ka ”paskaidrojumu pieprasīšana un paskaidrojumu saņemšana ir tikai un vienīgi formalitāte, kura neietekmēs Jūsu jau faktiski iepriekš pieņemto lēmumu izdot rīkojumu par manis atcelšanu no amata. Lai arī tas Jums ir zināms, tomēr, lai nebūtu pārmetumu, ka esmu nepamatoti izteicies, lūk, īss citāts no Jūsu paziņojuma medijiem: "jāiziet visa procedūra. "Taču pašreizējos apstākļos es neredzu, ka lēmums varētu būt citādāks"," vēstulē norāda Lembergs.
Viņš arī atgādina, ka jau kopš 2007.gada augusta līdz pat Sprūdža pieprasījuma brīdim viņš nepilda Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pienākums. Cita starpā, ņemot vērā prokuroru paziņojumus tiesā, Lembergam nav tiesību un ir aizliegts izskatīt kādus pieprasījumus, sniegt kādas atbildes un veikt citas darbības kā domes priekšsēdētājam vai kas ar likumu ietilpst domes priekšsēdētāja kompetencē.

”Tādēļ lūdzu izskaidrot, vai Jūsu pieprasījums ir jāizskata un jāizpilda domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam jeb, pārkāpjot man noteiktos aizliegumus, pieprasījums ir jāizpilda tieši man personīgi kā domes priekšsēdētājam. No prokuroru paustajiem viedokļiem tiesā es skaidri saprotu un apzinos, ka gadījumā, ja es kaut vai tikai parakstītu jebkādu dokumentu, norādot, ka parakstos kā domes priekšsēdētājs, tad tiks uzskatīts, ka esmu pārkāpis noteiktos aizliegumus un tiks pieprasīts piemērot apcietinājumu," vēstulē raksta Lembergs.

”No publicētajām ziņām ir secināms, ka Jūs savu pieprasījumu esat nosūtījis vai iesniedzis Ventspils pilsētas domei 2012.gada 12.oktobrī, tas ir, piektdien, vēlā pēcpusdienā, pieprasot, lai Jums tiktu sniegta pieprasītā informācija - domes priekšsēdētāja paskaidrojumi par ne mazāk kā 350 lēmumu pieņemšanas apstākļiem par 9 gadu laika periodu. Esmu Ventspils pilsētas domes deputāts un manā personiskajā rīcībā nav ziņu un dokumentu, kas nepieciešami Jūsu pieprasījuma izpildīšanai. Ventspils pilsētas dome sestdienās un svētdienās nestrādā, tādēļ kā Jūs, ministra kungs, lieliski apzināties, man nebija iespējams kaut vai tikai lūgt atlasīt un saņemt nepieciešamos dokumentus, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu. Tāpat pieļauju, ka liela daļa dokumentu ir jāpieprasa arhīvā, kas arī sestdienā un svētdienā nav iespējams," vēstulē saka Lembergs.

”Turklāt, cik noprotu no Jūsu pieprasījuma, tad tikai ar dokumentu kopiju izsniegšanu nebūtu izpildīts Jūsu pieprasījums, bet man ir pienākums sniegt ziņas par katra Jūsu pieprasījumā pieminētā lēmuma ”pieņemšanas apstākļiem un to pieņemšanu"," turpina Lembergs.

”Kaut gan man nav pilnībā saprotams, cik lielā apmērā Jums ir nepieciešamas ziņas par lēmumu pieņemšanas apstākļiem un to pieņemšanu, tomēr saprotu, ka ir jāsagatavo un jāiesniedz visa un jebkāda informācija par katra lēmuma pieņemšanu, t.sk. par to, kuras privātpersonas un kā ir saistītas ar lēmuma sagatavošanu, kura persona vai personas ir lūgušas izvērtēt to vai citu jautājumu saistībā ar katru lēmumu, kuras personas ir iesniegušas kādus dokumentus lēmuma sakarā, kuras pašvaldību vai valsts institūcijas ir bijušas saistītas ar attiecīgā jautājuma vai iesnieguma, vai priekšlikuma izskatīšanu par attiecīgo lēmumu, kuras pašvaldības amatpersonas vai darbinieki ir bijuši iesaistīti sakarā ar attiecīgā jautājuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu, vai esmu piedalījies attiecīgā lēmuma sagatavošanā vai pieņemšanā, vai esmu devis kādus norādījumus, vai esmu parakstījis kādus dokumentus saistībā ar attiecīgā jautājuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu, kā arī uzskatīju par nepieciešanu iesniegt attiecīgos dokumentus vai to kopijas savu paskaidrojumu pamatošanai," norāda Lembergs.

”Godātais ministra kungs, no manis neatkarīgu apstākļu dēļ, pat ja procesa virzītājs - tiesas sastāvs - ir devis Jums piekrišanu atļaut man pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus, t.sk. dot norādījumus darbiniekiem un amatpersonām iegūt/sagatavot nepieciešamos dokumentus, ziņas, dot domes priekšsēdētāja norādes domes darbiniekiem un amatpersonām atlikt citu darbu veikšanu un nodarboties tikai ar Jūsu pieprasījuma izpildi, tas fiziski tik īsā laikā, faktiski vienā darba dienā, nav iespējams. Lūdzu apzināties, ka, jau sākotnēji pieprasot sniegt tik apjomīgus paskaidrojumus tik īsā laikā, Jūs, ministra kungs, zinājāt, ka, pat iesaistot arī brīvdienās (sestdienā un svētdienā) visus domes darbiniekus, Jūsu apjomīgo pieprasījumu Jūsu norādītajā laikā izpildīt nav iespējams," norāda Lembergs.

Sakarā ar minēto un gadījumā, ja procesa virzītājs - tiesas sastāvs - ir atcēlis drošības līdzekli - aizliegumu pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus - vai vismaz ir devis piekrišanu, ka šī pieprasījuma sakarā es drīkstu pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus, tad dodiet iespēju fiziski izpildīt Jūsu rīkojumu par paskaidrojumu sniegšanu man kā domes priekšsēdētājam un pagariniet paskaidrojumu sniegšanas termiņu par 3 mēnešiem, vēstulē norāda Lembergs.

”Jūsu vadītās ministrijas paziņojumā vai preses relīzē ir norādīts, ka ministrija ir saņēmusi no Ģenerālprokuratūras informāciju par Aivara Lemberga ”saimniekošanu" un ”šokējošiem faktiem", kas ir bijis iemesls Jūsu pieprasījumam sniegt paskaidrojumus. Sakarā ar to, ka Ģenerālprokuratūras sniegtā informācija ir norādīta kā iemesls Jūsu rīcībai - paskaidrojumu pieprasīšanai, - lūdzu izsniegt šo Ģenerālprokuratūras informāciju, lai es varētu izpildīt Jūsu pieprasījumu sniegt paskaidrojumus par tajā minētajiem faktiem vai apgalvojumiem," raksta Lembergs.

”Jūsu padomniece Inga Antāne publiski ir paziņojusi, ka viņa (vai viņa un arī citas personas) ir pieprasījusi un saņēmusi no prokuratūras pierādošus materiālus sakarā ar ko ”tapa šis dokuments par paskaidrojumu pieprasīšanu". Sakarā ar to, ka Ģenerālprokuratūras  sniegtie pierādošie materiāli ir norādīti kā iemesls Jūsu rīcībai - paskaidrojumu pieprasīšanai, - lūdzu izsniegt šos Ģenerālprokuratūras izsniegtos ”pierādošos materiālus", lai es varētu izpildīt Jūsu pieprasījumu sniegt paskaidrojumus par tajos norādīto informāciju," teikts vēstulē.

Vēstules nobeigumā Lembergs norāda: ”Sakarā ar vēlmi sagatavot pienācīgus paskaidrojumus uz Jūsu pieprasījumu, t.i., izpildīt gan Jūsu prasības, gan likuma prasības, gan arī realizēt savas tiesības, lūdzu nodrošināt iespēju manām pilnvarotajām personām iepazīties ar visiem un jebkādiem dokumentiem un informāciju, kas saistīta ar manas darbības izvērtēšanu, Jūsu 2012.gada 12.oktobra pieprasījumu sniegt paskaidrojumus, Jūsu publiski paustajiem apgalvojumiem par manu pretlikumīgo darbību un par Jūsu pausto lēmumu atcelt mani no amata".

Lembergs arī lūdz Sprūdžu sniegt informāciju par dokumentiem, kas pamato ministra apgalvojumu, ka viņš ir to 25 komersantu patiesais labuma guvējs, kuri ir norādīti plašsaziņas līdzekļos, t.sk. internetā, televīzijā.

”Tā pat dokumentus, kas pamato Jūsu apgalvojumu, ka mani bērni ir to 25 komersantu patiesie labuma guvēji, kuri ir norādīti plašsaziņas līdzekļos, t.sk. internetā, televīzijā kā Jūsu pieprasījumā norādītie.  Dokumentus, kas pamato Jūsu apgalvojumu, ka es un mani bērni joprojām gūstam labumu no Jūsu pieprasījumā minēto uzņēmumu saimnieciskās darbības, kā arī lūdzu sniegt ziņas, cik lielu labumu naudas izteiksmē esmu guvis un gūstu patlaban no Jūsu pieprasījumā minēto uzņēmumu saimnieciskās darbības", vēstulē pieprasa Lembergs.

Savukārt beigās Lembergs uzsver: ”Lūdzu ar sapratni un cenšoties neietekmēties no personiskām vai politiskām antipātijām, pieņemt un vērtēt šo manu paskaidrojumu, kā arī lūdzu sniegt motivētu rakstveida atbildi pēc būtības uz maniem iepriekš minētajiem lūgumiem".Jau ziņots, ka Lembergam 12.oktobrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs (RP) pieprasīja paskaidrojumus sniegt trīs dienu laikā. Pēc iepazīšanās ar saņemtajiem paskaidrojumiem ministrs var atstādināt pašvaldības vadītāju no pienākumu pildīšanas.

Sprūdžs šādi rīkojies, jo no Ģenerālprokuratūras saņēmis "šokējošu" informāciju par Lemberga "saimniekošanu" Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja un Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāja amatā.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru