otrdiena, 2012. gada 18. septembris

Amatpersonas atkal varēs saņemt prēmijas


No nākamā gada tiek atcelts aizliegums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām un darbiniekiem izmaksāt prēmijas par ikgadējo darbības rezultātu novērtējumu.
Maksimālais prēmijas apmērs ir līdz 75% no mēnešalgas. Prēmiju varēs izmantot darbinieku motivēšanā. Prēmijas maksājumi nodrošināmi par atlīdzības fonda līdzekļiem.

Valdība šodien atbalstīja valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumus, kas paredz paaugstināt maksimālo piemaksu apmēru par papildu darbu un aizvietošanu un par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

Krīzes laikā būtiski samazinājās valsts pārvaldes darbinieku darba samaksa un iespēja motivēt darbiniekus, tādējādi pēdējos gados daudzi speciālisti pamet darbu valsts pārvaldē, skaidro Finanšu ministrija (FM). Lai uzlabotu situāciju, likuma grozījumi paredz, nepalielinot esošo atalgojuma fondu, kā motivācijas instrumentu iestādes vadītājam noteikt piemaksu padotiem darbiniekiem par papildu darbu un par aizvietošanu, nosakot tās maksimālo apmēru 35% no mēnešalgas. Patlaban maksimālais piemaksas apmērs ir 20% no mēnešalgas.

Tāpat grozījumi paredz iespēju noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, nosakot tās maksimālo apmēru 30% no mēnešalgas. Patlaban šis piemaksas apmērs ir 20% no mēnešalgas.

Tas nozīmē, ka iestādes vadītājam, lai motivētu labākos darbiniekus, būs jāizvērtē visas padotās struktūras efektivitāte kopumā, ja nepieciešams, optimizējot darbinieku skaitu. Šī iespēja tiek paredzēta, nepalielinot esošo iestāžu atalgojuma fondu, atzīmē FM.

Ar 2013.gadu tiek atcelts ierobežojums atvaļinājuma pabalsta apmēram, tādējādi varēs izmaksāt līdz 50% no mēnešalgas. Šogad var izmaksāt līdz 25% no mēnešalgas.

Likuma grozījumi paredz pārskatīt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu mēnešalgas noteikšanā piemērojamos koeficientus, tādējādi nodrošinot padomes locekļiem konkurētspējīgu atalgojumu, skaidro FM.

2013.gadā paredzēts vēlēto amatpersonu mēnešalgu apmēra aprēķināšanai piemērot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo šā gada pirmā pusgada mēneša vidējās darba samaksas apmēru - 474 lati.

Grozījumi paredz saglabāt atsevišķus ierobežojumus ar atlīdzību saistītajiem izdevumiem arī nākamajā gadā, tostarp atlaišanas pabalsta apmēram - 95% no mēneša vidējās izpeļņas, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus, un viena mēneša vidējā izpeļņa - ja vairāk nekā piecus gadus.

FM uzsver, ka plānotās izmaiņas tiks sasaistītas ar efektīvu valsts pārvaldes darbinieku darba kvalitātes novērtēšanu. Jaunā sistēma paredzēs piemaksas piešķiršanu tikai par sasniegtajiem rezultātiem un valsts pakalpojumu saņēmēju iesaisti pārvaldes darbinieka novērtēšanā.

Valsts kanceleja sadarbībā ar personālvadības ekspertiem ir izstrādājusi modernu darba novērtēšanas sistēmu, kas ietver arī privātajā sektorā bieži izmantoto 360 grādu aptauju, kā arī ārvalstu publiskā sektora pieredzi, jo īpaši Lielbritānijas, Īrijas un Nīderlandes, darba snieguma vadīšanā. Šī novērtēšanas modeļa ieviešana tiks sākta no 1.novembra.

2013.gadā paredzēta iespēja arī motivēt tos darbiniekus, kuru darbības rezultātā ir būtiski uzlabota situācija ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā, kā arī par ieguldījumu valsts budžeta izdevumu samazināšanā vai iestādes darbības izpildes rādītāju uzlabošanos. Šādā veidā tiks paaugstināta atlīdzības mainīgā daļa, kas sekmēs darbinieku motivāciju un būs vērsta uz speciālistu saglabāšanu un noturēšanu valsts pārvaldē, skaidro FM.

Paredzēts noteikt obligāto veselības apdrošināšanu Valsts probācijas dienesta darbiniekiem, kuri pakļauti dzīvības vai veselības apdraudējumam, kam 2013.gadā papildus plānoti 54 400 latu. Savukārt Transporta nelaimes gadījumu izmeklēšanas biroja izmeklētājiem, kuri, veicot ikdienas pienākumus, var tikt pakļauti veselības vai dzīvības apdraudējumam, paredzēta apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem. Papildu finansējums šīm aktivitātēm nav nepieciešams.

Tāpat paredzēts aizstāt piemaksas par tiesnešu kvalifikācijas klasēm ar piemaksām par tiesneša amatā nostrādāto laiku. Tiesnesis, izņemot Satversmes tiesas tiesnesi, ņemot vērā tiesneša amatā nostrādāto laiku, saņems piemaksu, ja tiesnesis tiesneša profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā būs saņēmis pozitīvu atzinumu. Piemaksas nodrošināmas par esošo finansējumu.

Saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā paredzēts noteikt motivācijas sistēmu prezidentūras sagatavošanā un norisē iesaistīto darbinieku motivēšanai. 2013.gadam plānoti izdevumi 126 900 latu apmērā.

Valdība atbalstīja grozījumus vēl vairākos likumos, paredzot, ka arī izglītības iestāžu pedagogiem un augstskolu un koledžu akadēmiskajam personālam 2013.gadā tiks saglabāts ierobežojums atlaišanas pabalsta apmēram. Tādējādi 2013.gadā atlaišanas pabalsta apmērs būs 95% no mēneša vidējās izpeļņas, ja darbinieks pie attiecīgā darba devēja bijis nodarbināts mazāk nekā piecus gadus un viena mēneša vidējā izpeļņa - ja ir bijis nodarbināts piecus gadus un vairāk.

Lai likumu grozījumi stātos spēkā, tie būs jāpieņem parlamentā.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru