otrdiena, 2012. gada 18. septembris

Absurds: Stacionārie fotoradari vispār nav pieņemti ekspluatācijā


Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja palīdze Ieva Luste  skaidroja, ka stacionārie fotoradari ir klasificējami kā būves: «Stacionārais fotoradars ir inženierbūve (tam tiek izbūvēti pamati, ir inženierkomunikāciju piesaistes).»

Stacionārie fotoradari ir jānodod ekspluatācijā. «Ņemot vērā, ka stacionārie fotoradari ir inženierbūves, to projektēšanai ir jāsaņem plānošanas un arhitektūras uzdevums, jāizstrādā būvprojekts, kas jāakceptē būvvaldē, un jāsaņem būvatļauja projekta realizācijai. Pēc projektā paredzēto darbu veikšanas stacionārie fotoradari ir jānodod ekspluatācijā.»

Rīgas pašvaldības teritorijā uzstādītie stacionārie fotoradari nav nodoti ekspluatācijā

Rīgas pilsētas būvvalde ir izsniegusi būvatļaujas stacionāro fotoradaru izvietošanai, taču līdz pirmdienai nebija saņēmusi apliecinājumu par šo objektu gatavību ekspluatācijai, līdz ar to

radari ekspluatācijā nav pieņemti.

Uz jautājumu, vai ir likumīgi izmantot, lietot būves, kas nav nodotas ekspluatācijā, Luste atbildēja, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 17.pantu būvi, tās daļu vai telpu grupu izmanto tikai atbilstoši projektētajām funkcijām un vienīgi pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā.

Tātad būvju izmantošana var tikt sākta pēc tam, kad tās pieņemtas ekspluatācijā.

Var piespriest sodu

Par objektu ekspluatāciju pirms nodošanas ekspluatācijā uzņēmumu var sodīt.

Ja tiek pierādīts patvaļīgas ekspluatācijas fakts (šajā gadījumā – braukšanas ātruma fiksēšana ar mērķi piespriest sodu par atļautā braukšanas ātruma ierobežojuma pārsniegšanu, nevis iekārtu darbība testa režīmā), saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta trešo daļu par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā iespējams piespriest naudas sodu: fiziskajām personām no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām — no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Kā iespējams, ka būves, kas nav pieņemtas ekspluatācijā, tiek lietotas?

Luste skaidroja, ka lēmumu par būves ekspluatācijas sākšanu pieņem tās īpašnieks – brīdī, kad ir realizēts projektā paredzētais, būvvaldē nepieciešams iesniegt apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai.

Patvaļīga būves izmantošanas sākšana ir normatīvo aktu pārkāpums,

par ko atbildība jāuzņemas objekta īpašniekam.
Ja Valsts policija apstiprinās faktu, ka ar Rīgas pašvaldības teritorijā izvietotajiem stacionārajiem fotoradariem tiek veikti braukšanas ātruma mērījumi, piespriežot sodu par atļautā braukšanas ātruma ierobežojuma pārsniegšanu, tiks lemts par administratīvās lietvedības sākšanu.

Administratīvo pārkāpumu protokolus, t.sk. par patvaļīgu objektu ekspluatāciju, izskata Rīgas domes Administratīvajā komisijā, kas lemj arī par naudas sodu piespriešanu un to apmēru.

Atceļ piespriesto sodu, jo radars nav nodots ekspluatācijā

Viņa norādīja, ka līdz šim būvvalde nav saņēmusi informāciju, ka fiksētos fotoradarus, kuri nav nodoti ekspluatācijā, jau izmantotu. Savukārt portāla rīcībā nonākusi informācija par autovadītāju, kurš šovasar pārsniedza ātrumu uz Salu tilta un kura pārkāpumu fiksēja stacionārais fotoradars. Viņš piespriesto sodu pārsūdzēja. Norādot uz faktu, ka ierīce vēl nebija nodota ekspluatācijā, šoferis panāca, ka viņam nebija jāmaksā sods.

Valsts policija, kam viņš iesniedza sūdzību, viņam piespriesto sodu atcēla.
Arī Luste  apstiprināja, ka arī uz Salu tilta esošos stacionāros fotoradarus Rīgas pilsētas būvvalde nav pieņēmusi ekspluatācijā.

Pēc autovadītāja stāstītā, līdzīgi policija rīkojusies arī kādā citā gadījumā uz Dienvidu tilta. Arī tur ātruma pārsniegšana bija fiksēta ar stacionāro fotoradaru, kas nebija nodots ekspluatācijā. Policija esot piekritusi šofera pretenzijas pamatotībai un sodu atcēlusi. Tas, ka policija atcēlusi šos sodus, liecinot, ka «policija zina, ka stacionārie fotoradari nav nodoti ekspluatācijā un to fiksētie sodi ir pretlikumīgi».

Esot atbilstoši līgumam

Savukārt AS «Vitronic Baltica» valdes loceklis Sergejs Borisovs  norādīja, ka policijai ir nodotas 27 stacionārās mērierīces. Nodošanas procedūras norisinājās 23. (23 mērierīces) un 30.maijā (2 mērierīces), kā arī 21.jūnijā (2 mērierīces).

Viņš apgalvoja, ka visas mērierīces, kas šobrīd darbojas, ir nodotas ekspluatācijā Valsts policijai atbilstoši noslēgtā līguma prasībām.

Policija: fotoradaru sodi «Vitronic» nesakārtoto saistību dēļ netiks atcelti

Bet Valsts policijas pārstāve Lita Juberte skaidroja, ka radara pieņemšanas-nodošanas procedūra un radara nodošana ekspluatācijā ir divas dažādas lietas.

Policija saskaņā ar līgumā noteikto fotoradara pieņemšanas-nodošanas procedūras laikā pārbauda mērierīci un, ja viss atbilst mērierīces funkcionālajām prasībām, radars tiek pieņemts un var sākt darboties. Saskaņā ar līgumu - tas, vai komersants nodod radaru atbilstoši būvnoteikumu prasībām, ir tikai paša komersanta atbildība.

Šis faktors nekādā veidā neietekmē radara darbību vai mērījuma kvalitāti.
Valsts policija pieņem mērierīces atbilstoši līgumā noteiktajām prasībām. Ja policija konkrēto radaru ir pieņēmusi, tas var sākt darboties.

Tāpat Juberte atzīmēja, ka nav bijis neviens tāds gadījums, kad šādu iemeslu dēļ sods būtu atcelts.

«Būtiski saprast, ka pārkāpumu fiksē mērierīce - tehniskais aparāts, kas atrodas iekšā fotoradara kastē, nevis pati kaste. Būvnoteikumu prasības attiecas uz kasti - fizisko radara ietvaru -, un tam nav nekāda sakara ar pašu mērierīci.

Mērierīces atbilstību visiem kvalitātes nosacījumiem pieņemšanas - nodošanas procedūrā nosaka Valsts policija.»

Policijas pārstāve otrdien izplatīja informāciju, aicinot autovadītājus neļauties informācijai par fotoradaru sodiem, kas it kā atcelti komersanta nenokārtoto būvsaistību dēļ.

«Nav bijis neviens gadījums, kad šādu iemeslu dēļ piemērotais sods būtu atcelts. Balstoties uz minēto, policija aicina autovadītājus netērēt savu laiku un citus resursus, lai pārsūdzētu piemērotos sodus, izmantojot šāda veida argumentus. Šādas sūdzības pēc būtības ir nepamatotas.»

Arī Ādažos radari nav nodoti ekspluatācijā

Pēc raksta izlasīšanas ar portālu sazinājās Ādažu novada būvvaldes būvinspektore Liene Krūze, kura informēja, ka Ādažu novadā tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols «Vitronic» par fotoradara izmantošanu Baltezerā pirms nodošanas ekspluatācijā.

Uzņēmumam tika piespriests 500 latu sods.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru