otrdiena, 2012. gada 21. augusts

PTAC aizliedz «Tele2» reklāmas kampaņuPTAC uzlicis par tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.

  PTAC SIA «Tele2» realizētā komercpraksesaskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu ir maldinoša un agresīva komercprakse šādu iemeslu dēļ:

- Reklāmās tiek lietoti apzīmējumi - bezmaksas, pa brīvu un «Ls 0», kuri norāda, ka pirmklasnieki var saņemt bezmaksas telefonu, taču, lai to saņemtu, ir jāslēdz līgums uz 12 mēnešiem un ik mēnesi ir jāveic maksājumi vismaz Ls 1,75 apmērā. Šāda komercprakse ir jebkuros apstākļos maldinoša, jo pakalpojums tiek pasniegts kā bezmaksas, bet patērētājam ir jāmaksā vēl papildus maksas, - šajā gadījumā ik mēnesi jāatjauno kredīts noteiktas naudas summas apmērā. Turklāt dažās reklāmās vispār patērētājiem netiek sniegta informācija par obligāto mēneša maksājumu Ls 1,75 apmērā.

- Atsevišķās reklāmās ietvertais paziņojums «Pirmklasniek, nāc pēc sava bezmaksas telefona!» nepārprotami ir tiešs aicinājums bērniem saņemt mobilo telefonu un izmantot konkrētā mobilo sakaru pakalpojumu operatora telekomunikāciju pakalpojumus. Šāda komercprakse uzskatāma par agresīvu, jo komercprakses īstenotājs reklāmā iekļauj tiešu bērniem adresētu aicinājumu iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, vai arī pierunāt vecākus vai citus pieaugušos iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu. Bērni ir viena no sabiedrības neaizsargātākajām daļām, kuri sava vecuma un zināšanu trūkuma dēļ ir viegli iespaidojami un kuri nodod tālāk informāciju vecākiem, lūdzot vai pat pieprasot vecākiem vai citiem pieaugušajiem iespēju saņemt mobilo telefonu, tādējādi pierunājot izmantot attiecīgo piedāvājumu.

Reklāmas izplatītas dažādos kanālos - televīzijā, vides reklāmās, internetā izvietotajos baneros.

Pagaidu noregulējums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža līdz PTAC gala lēmuma pieņemšanai.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru