piektdiena, 2012. gada 31. augusts

Prezidenta kanceleja nepilsoņu referenduma jautājumā lūdz CVK vērtēt iecerētā likuma kvalitātiValsts prezidenta kanceleja vēstulē Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) nenoliedz Saeimas un tautas tiesības pārskatīt pilsoņu kopumu, tomēr tā arī atsaucas uz Satversmes tiesas analīzi, saskaņā ar kuru Latvijas kontinuitāte ir tiesiskais pamats tam, lai nepilsoņiem automātiski nepiešķirtu pilsoņa statusu.
Kā informēja Valsts prezidenta kancelejā, iepazīstoties ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par parakstu vākšanas pirmā posma noslēgumu likumprojektam, kas paredz Latvijas pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem, prezidenta kanceleja ir nosūtījusi vēstuli CVK, kurā aicina komisiju pēc tam, kad tā būs saņēmusi likumprojektu un līdz šim savāktos parakstus, veikt iesniegtā likumprojekta juridisku pārbaudi.
Pārbaudes gaitā būtu vērtējama ne tikai likumprojekta atbilstība juridiskās tehnikas prasībām, bet arī atbilstība augstāka juridiskā spēka tiesību normām. Turklāt šāda pārbaude veicama pirms parakstu vākšanas otrā posma, lai nemaldinātu pilsoņus par likumprojekta kvalitāti.

Prezidenta kancelejas vēstulē teikts, ka, nenoliedzot Saeimas un tautas tiesības pārskatīt pilsoņu kopumu, vienmēr jāizvērtē šādu izmaiņu juridiski vēsturiskais konteksts. Šo kontekstu Satversmes tiesa ir analizējusi un norādījusi, ka Latvijas kā starptautisko tiesību subjekta kontinuitāte jeb turpinātība radīja tiesisku pamatu tam, lai noteiktai personu grupai - tagadējiem nepilsoņiem - netiktu automātiski piešķirts pilsoņa statuss.

Līdz ar Satversmes 1.panta darbības atjaunošanu Latvijas pilsoņiem ir radusies paļāvība uz to, ka lēmumi tiks pieņemti, ievērojot kontinuitātes doktrīnas pamatnostādnes, teikts minētajā dokumentā.

Atsaucoties uz dažādās juridiskajās publikācijās pausto viedokli par to, ka likumprojektam jābūt pilnīgi izstrādātam, jo nekvalitatīvu projektu iesniegšana nozīmētu to, ka Saeima to noraidītu vai grozītu, kas automātiski nozīmētu referendumu un iespējamu tiesību telpas deformāciju, vēstulē tiek atzīmēts, ka saskaņā ar pastāvošo likumdošanu izvērtēšanas tiesība pieder CVK.

Apzinoties CVK uzdevumu atbildīgumu un nepieciešamību pēc kvalitatīvas un savlaicīgas prezidenta kancelejas un CVK sadarbības Satversmes 78.panta piemērošanā, Valsts prezidenta kanceleja savu iespēju robežās pauž gatavību sniegt atbalstu, lai nodrošinātu abām institūcijām pieņemamu un tiesisku dokumentu noformēšanu.

Satversmes 78.pants nosaka, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kuru prezidents nodod Saeimai. Ja Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem pēc satura, tad tas ir nododams tautas nobalsošanai.

Kā ziņots, par referenduma rīkošanu ir parakstījušies apmēram 12 600 pilsoņu. Referenduma par automātiskās pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem iniciatori cer, ka nākamnedēļ izdosies samaksāt parādus notāriem un pēc tam savāktos parakstus iesniegt CVK.

Ja CVK atzīs, ka par likumprojektu ir savākti vismaz 10 000 derīgu parakstu un ka tas virzāms uz otro parakstu kārtu, tad vēl būs nepieciešams savākt 10% vēlētāju apliecinājumu. Ja tas izdosies, pirms tautas nobalsošanas par iniciatīvu varētu lemt Saeima.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru