"Bet nē, tajā brīdī uzplaiksnī sarkans zibsnis. Otrajā video ir redzama tā atblāzma asfaltā. Uzmanību! Eksperimenta atkārtošana ir kaitīga jūsu finansiālajai veselībai!"