otrdiena, 2012. gada 5. jūnijs

Tiesībsargs vēršas Satversmes tiesā par fotoradaru sodu kārtībuTiesībsargs Juris Jansons vērsies Satversmes tiesā, lai panāktu, ka sodu par fotoradara fiksētu pārkāpumu saņem vainīgais vadītājs, nevis auto īpašnieks.
Var tikt pārkāpta nevainīguma prezumpcija

Apstrīdētā Ceļu satiksmes likuma panta norma paredz – ja pārkāpums fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem, par to bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, kas tiek nosūtīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts, — transportlīdzekļa īpašniekam, liecina aģentūras BNS rīcībā esošais tiesībsarga pieteikums tiesai.

Tādējādi spēkā esošā Ceļu satiksmes likuma redakcija neparedz valstij pienākumu noskaidrot un sodīt pārkāpuma izdarītāju.

Šādā veidā piemērojot sodus par braukšanas ātruma pārkāpumiem, var tikt pārkāpta nevainīguma prezumpcija, kā arī personas tiesības uz pieņemtā lēmuma apstrīdēšanu. Līdz ar to šajā likumā regulētā lēmuma pieņemšanas un piespiedu izpildes kārtība neatbilst Satversmes pantam, kas noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības taisnīgā tiesā un ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta atbilstoši likumam, secina tiesībsargs.

Nav iespējama taisnības pierādīšana

Tāpat tiesībsargs prasībā norāda, ka fiziskai personai, kas nav izdarījusi ar fotoradaru fiksēto pārkāpumu, faktiski tiek liegtas iespējas vērsties ar regresa prasību pret pārkāpuma izdarītāju. Tādējādi tiek liegtas iespējas realizēt Satversmes garantētās tiesības arī Civilprocesa likuma kārtībā.

Tiesībsargs atgādina, ka pārkāpumu, kas tiks fiksēts ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli, var izdarīt gan transportlīdzekļa īpašnieks, reģistrācijas apliecībā norādītais turētājs, gan arī cita persona.

Ja transportlīdzekļa īpašnieks nav tā pati persona, kas attiecīgajā brīdī bijusi transportlīdzekļa vadītājs, tad paziņojums par nesamaksātu naudas sodu tiešā veidā rada tiesiskas sekas transportlīdzekļa īpašniekam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jansons lūdz atzīt Ceļu satiksmes likuma panta normas par neatbilstošām Satversmei.

Pieteikumu izskatīs teju mēnesi

Tiesas priekšsēdētāja palīdze Līga Pauliņa sacīja, ka Jansona pieteikuma izskatīšanas termiņš ir 1.jūlijs. Šajā laikā tiesnešu kolēģijai jāizlemj, vai ierosināt lietu. Ja lieta tiks ierosināta, tad piecu mēnešu laikā lietu sagatavos un pēc tam noteiks lietas izskatīšanas datumu.

Jau ziņots, ka Tiesībsarga birojs šo jautājumu aktualizēja jau 2008.gadā, kad, pēc tiesībsarga iniciatīvas, tika ierosināta pārbaudes lieta par personas sodīšanu par pārkāpumiem, kas fiksēti, izmantojot fotoradarus. Toreiz tiesībsargs konstatēja trūkumus Ceļu satiksmes likumā, jo par šādi fiksētiem pārkāpumiem pie atbildības var saukt personas, kas nav vainojamas konkrētā pārkāpuma izdarīšanā.

Turklāt šīm personām ir liegtas iespējas apstrīdēt protokolu, jo viņas nav šā administratīvā akta adresāti. Tādējādi, piemērojot sodus par pārkāpumiem, kas fiksēti ar fotoradariem, var aizskart personas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, toreizējais tiesībsargs Romāns Apsītis vērsās Iekšlietu, Tieslietu un Satiksmes ministrijā ar aicinājumu izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, kas novērstu pastāvošos trūkumus. Toreiz ministrijas neuzskatīja šādu grozījumu izstrādi par lietderīgu.

Pašreizējais tiesībsargs Juris Jansons pērn aicināja līdz oktobrim izstrādāt grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas mainītu sodīšanas kārtību, ja pārkāpums ir fiksēts ar fotoradariem.
Tiesībsarga piedāvātais risinājums paredzēja ar fotoradaru fiksēta pārkāpuma gadījumā paziņojumu par pārkāpumu nosūtīt transporta līdzekļa īpašniekam vai reģistrētajam turētājam soda samaksai. Ja pārkāpuma veicējs nav transporta līdzekļa īpašnieks, tas pārsūta paziņojumu pārkāpējam, kuram ir iespēja vērsties tiesā likumā noteiktajos gadījumos, lai nodrošinātu Satversmē garantētās tiesības uz taisnīgas tiesas aizsardzību.

Tiesībsarga piedāvātais modelis arī paredzēja stiprināt autoīpašnieka atbildību, jo transporta līdzeklis ir paaugstinātas bīstamības avots. Līdz ar to autoīpašniekam ir jāuzņemas līdzatbildība par to, kuram uzticēt savu kustamo īpašumu.

Piedāvātais modelis nodrošinātu ikvienam tiesības apstrīdēt pieņemto lēmumu, ja vien tam ir kāds likumā noteikts objektīvs iemesls.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru