ceturtdiena, 2012. gada 28. jūnijs

Latvenergo tarifu tiesa: elektrības cena esot par zemu; arī SPRK sola pārsūdzēt


Administratīvās apgabaltiesas ieskatā pašreiz spēkā esošie elektroenerģijas tarifi iedzīvotājiem ir par zemu, liecina tiesas secinājumi spriedumā par AS "Latvenergo" tarifiem, portālam norādīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāve Daiga Reihmane, norādot, ka regulators spriedumu pārsūdzēs.
"Spriedums ir radījis maldīgu priekšstatu gan prasības pieteicējiem, gan plašākai sabiedrībai, ka, apmierinot pieteicēju prasību, ir panākta tarifu iespējama samazināšana, taču tiesas secinājumi ir pilnīgi pretēji," tiesas spriesto komentē regulators.

Reihmane norāda, ka SPRK vairākkārt ir vērsusi uzmanību - apstrīdētais un tiesas atceltais regulatora lēmums neapstiprināja pašreiz spēkā esošos tarifus, bet gan atcēla iepriekš regulatora noteiktos tarifus. Līdz ar to regulators uzskata, ka ar apstrīdētā lēmuma atcelšanu nevar sasniegt pieteicēju mērķi - atcelt šobrīd spēkā esošos tarifus.
"Apgabaltiesas spriedums ir nepamatots un pretrunīgs," uzsver regulatora pārstāve, norādot, ka daļa tajā izdarīto secinājumu neatbilst faktiskajai situācijai. Tādēļ SPRK spriedumu pārsūdzēs, un pašreiz gatavo kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai.

Tiesa kopumā ir atzinusi tarifu izmaiņas par pamatotām, tāpat par pamatotām ir atzītas visas tarifu komponentes, izņemot tirdzniecības pakalpojuma komponenti, kura veido 1,3 % no tarifa un par kuras pietiekamu izvērtējumu ir izteiktas bažas.  Par pilnībā pamatotām tiesa ir atzinusi obligātā iepirkuma komponenti, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas un tarifā iekļauto elektroenerģijas cenu, skaidro Reihmane.

SPRK nepiekrīt tiesas secinājumam, ka tirdzniecības pakalpojuma komponentē ietverto izmaksu prognoze nav pietiekami izvērtēta. Turklāt tirdzniecības pakalpojuma absolūtās izmaksas ir samazinātas - pašreiz spēkā esošajos tarifos tās ir par 10,8% mazākas nekā 2008.gadā apstiprinātajā tarifu aprēķinā, skaidro Reihmane.

Vidējās tirdzniecības pakalpojuma cena uz vienu patēriņa vienību, salīdzinot ar 2008.gadā apstiprināto tarifu, ir pieaugusi elektroenerģijas patēriņa apjoma samazināšanās dēļ, taču palielinājums ir tikai 0,00052 lati par kilovatstundu (Ls/kWh).

Tiesa arī nepiekrīt pieteicējiem, ka tie lietotāji, kuri maksa lielāko "pamata" tarifu, sedz tās izmaksas, kuras nesedz zemākais "starta" tarifs. Tiesa ir iebildusi, ka atlaide mājsaimniecību patēriņam līdz 1200 kWh tiek subsidēta no AS "Latvenergo" ieņēmumiem, kas tiek gūti elektroenerģijas brīvajā tirgū. Tiesas ieskatā šādi tiekot bīstami ietekmēta konkurence.

Izvērtējot AS "Latvenergo" tarifu projekta atbilstību aprēķināšanas metodikai, regulators 2011.gadā jau norādīja, ka uzņēmuma paredzētais plāns piemērot iepriekšējo tarifu elektroenerģijas patēriņam līdz 1200 kWh gadā nav saistīts ar klientu jebkādu diferenciāciju pēc sociālajām pazīmēm un ka sociālo jautājumu risināšanai ir jāizmanto citi mehānismi, skaidro Reihmane. Taču, tā kā šo plānu AS "Latvenergo" kompensē uz savas peļņas rēķina, regulatoram nebija tiesiska pamata šo iniciatīvu aizliegt, jo uzņēmumam ir tiesības noteikt tādus tarifus, ja tas neapdraud tā saimniecisko darbību.

Regulatora pārstāve norāda, ka AS "Latvenergo" tarifu projektu regulatorā iesniedza saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto procedūru, kura paredz, ka publiskais elektroenerģijas tirgotājs tarifu nosaka pats, bet regulatoram tarifu projekts tika iesniegts izvērtēšanai, vai tas aprēķināts saskaņā ar metodiku. Savukārt regulators pēc tarifu projekta izvērtēšanas secināja, ka tas atbilst metodikai un ir ekonomiski pamatots, tādēļ regulatoram nav pamata to noraidīt. Tādējādi, ja nav ekonomiski pamatota iemesla tarifu noraidīšanai, tarifi stājas spēkā.

Jau vēstīts, ka Administratīvā apgabaltiesa pirmdien apmierināja vairāku fizisku un juridisku personu sūdzības par "Latvenergo" tarifu akceptēšanu2011.gada februārī. Tiesa pirmdien atcēla Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 2011.gada 16.februāra lēmumu Nr.40. Tiesa noteica, ka tarifi nav piemērojami no brīža, kad tie stājās spēkā - no 2011.gada 1.aprīļa.

"Latvenergo" jau paziņoja, ka izmantos iespēju 30 dienu laikā pārsūdzēt tiesas spriedumu par 2011.gadā akceptēto diferencēto tarifu atcelšanu. "Latvenergo" uzskata, ka tarifi ir ekonomiski pamatoti. "Cenas samazinājums par pirmajām 1200 kilovatstundām bija pareiza rīcība, tādējādi atbalstot iedzīvotājus laikā, kad pieauga elektroenerģijas cena. Līdz ar to, tā kā tiesas spriedums skar Latvenergo kā trešās puses intereses, spriedums tiks pārsūdzēts," norādīts uzņēmuma paziņojumā medijiem.

Pieteicēji lūguši nekavējoties izpildīt spriedumu.

Lielāki elektroenerģijas tarifi tiek piemēroti tām mājsaimniecībām, kuras gada laikā patērē vairāk elektroenerģijas. Par pirmajām 1200 kilovatstundām visiem jāmaksā iepriekšējais tarifs - 8,25 santīmi par kilovatstundu, bet, kad šis limits tiek pārsniegts, par katru nākamo kilovatstundu jāmaksā 10,74 santīmi.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru