trešdiena, 2012. gada 30. maijs

Kas ir tiesīgs veikt slepeni fotoradaru izmantošanu ceļu satiksmes uzraudzībā?
Pēdējā laikā daudz tiek diskutēts, vai pārvietojamie fotoradari tiek slēpti un vai vajag izvietot ceļa zīmi Nr.846 (Fotoradars), kurš nosaka: «Izvēlies paredzēto braukšanas ātrumu».
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) uzskata, ka pašlaik pārvietojamie fotoradari tiek izmantoti slēptā veidā. Transportlīdzekļa vadītājs savlaicīgi netiek brīdināts par to, ka viņa vadīts transportlīdzeklis tiek novērots ar fotoradaru, tiek noteikts un fiksēts ātrums. Tātad notiek transportlīdzekļu slēptā novērošana un fiksēšana, notiek slepena fotoradaru izmantošanu ceļu satiksmes uzraudzībā, ko veic KS «Vitronic Baltica un partneri».

Brīdinājuma zīme par fotoradara esamību atgādina vadītajam nepieciešamību atkārtoti pārliecināties par izvēlēto ātrumu. Fotoradara mērķis, kā to ne reizi vien apliecināja amatpersonas, panākt noteikumiem atbilstošu ātrumu bīstamas vietās. Savukārt slepena/slēpta fotoradara izvietošana uzskatama par tādu, kad vairākums vadītāju par tiem savlaicīgi netiek brīdināti un nezina, ka tiek novēroti (piemēram, fiksējot ātrumu no aizmugures). Tie vadītāji, kuri pārkāpa noteikto ātrumu, nebūdami brīdināti par fotoradara esamību, turpina kustību un turpina pārkāpt noteikumus, pakļaujot briesmām citus satiksmes dalībniekus, to skaitā bērnus. Zūd prevencijas mērķis. Šāda slepena fotoradaru izmantošana nav pieļaujama. To nepieļauj arī Operatīvās darbības likums, kas noteica, ka operatīvā darbība ir ar likumu īpaši pilnvarotu valsts institūciju amatpersonu atklātas un slepenas tiesiskas darbības.

2010.gada 4.februārī Valsts policija, pēc saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju, apstiprināja noteikumus Nr.5 «Dienesta pienākumu izpildes organizācija un kontrole sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā».

 
Noteikumos (sk.65. - 73.p., XI.nodaļa) ierakstīts, ka policijas darbinieks vesti ar gaismu atstarojošiem elementiem drīkst nelietot, veicot ceļu satiksmes uzraudzību slēptā veidā. Policija ceļu satiksmes uzraudzību veic atklātā vai slēptā veidā. Policija ceļu satiksmes uzraudzību atklātā veidā veic atrodoties patrulēšanas postenī tā, lai policija būtu redzama pēc iespējas lielākam ceļu satiksmes dalībnieku skaitam.

Ceļu satiksmes uzraudzību slēptā veidā (saskaņojot to ar tiešo priekšnieku) policija veic ar dienesta transportlīdzekli bez speciāla krāsojuma vai iesaistot norīkojumu ar speciālo policijas transportlīdzekļa krāsojumu.

Norīkojums, kurš veic uzraudzību slēptā veidā, ziņo par konstatēto pārkāpumu norīkojumam, kurš veic uzraudzību atklātā veidā. Norīkojums, kurš veic uzraudzību atklātā veidā, pamatojoties uz saņemto informāciju, aptur pārkāpēja transportlīdzekli un dokumentāri noformē pārkāpumu.

LR likumos noteikts, ka tikai policijas amatpersonām ir tiesības veikt ceļu satiksmes uzraudzību slēptā veidā un atbilstoši piemērot sodus. Savukārt KS «Vitronic Baltica un partneri» nav piešķirtas tiesības vai pilnvaras izmantot pārvietojamos fotoradarus bez brīdinājuma ceļā zīmes izvietošanas, veikt slepenu ceļu satiksmes uzraudzību. Neparedzot līgumā atrunu, ka pirms pārvietojamajiem fotoradariem jāizvieto brīdinājuma zīme, nedot tiesības līgumslēdzējiem pārkāpt likumus un noteikumus.

LIDA atbalsta Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ierosinājumu paredzēt likumos un noteikumos prasību pirms jebkura fotoradara izvietot ceļa zīmi 846 (Fotoradars).

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru