sestdiena, 2012. gada 18. februāris

Aizej! Izdari izvēli!
Kas jāzina piedaloties referendumā:

Tautas nobalsošana notiks par likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē: pieņemšanu, kas paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā otru valsts valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju latviešu un krievu valodā.

Tautas nobalsošanas dienā vēlēšanu iecirkņi balsotājiem būs atvērti no plkst.7.00 līdz plkst.22. Piedalīties tautas nobalsošanā var balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, sākot no 18 gadu vecuma. Lai nobalsotu, nepieciešama Latvijas pilsoņa pase. Vēlētājs balsošanai drīkst izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs neatkarīgi no dzīvesvietas.

Tautas nobalsošanā, kurā tiek lemts par grozījumiem Satversmē, nav līdzdalības sliekšņa. Atbilstoši Satversmes 79.pantam grozījumiem Satversmē ir jāstājas spēkā, ja tautas nobalsošanā par šo grozījumu pieņemšanu nobalso vismaz puse no visiem balsstiesīgajiem pilsoņiem. Savukārt, ja «par» balsu skaits ir mazāks nekā puse no visiem balsstiesīgajiem pilsoņiem, Satversmes grozījumi spēkā nestājas.

Kāpēc notiek tautas nobalsošana?

Tautas nobalsošana šajā jautājumā jārīko, jo Saeima 2011.gada 22.decembrī noraidīja vairāk nekā vienas desmitās daļas (187378) vēlētāju parakstu vākšanā atbalstīto un izskatīšanai parlamentā iesniegto likumprojektu «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē».

Tautas nobalsošanas jautājums

Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz jautājumu «Vai jūs esat par likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?» Iespējamie atbilžu varianti ir «Par: un «Pret».

Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas Satversmē, kas paredz noteikt krievu valodai otras valsts valodas statusu, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē ar »+» jāatzīmē atbilde «Par». Ja vēlētājs ir pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta valsts valodas statusa noteikšanu arī krievu valodai, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē ar »+» jāatzīmē atbilde «Pret».

Tautas nobalsošanas zīme

Jāņem vērā, ka balsošanas zīme ir jāuzskata par nederīgu, ja tā nav apzīmogota ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu. Savukārt balsojums būs nederīgs, ja zīmē būs atzīmētas abas atbildes – gan «PAR», gan «PRET» vai nebūs atzīmēta neviena no atbildēm.

Vēlētāju reģistrācijas kārtība

Tautas nobalsošanā līdzīgi kā parlamenta vēlēšanās netiek lietots vēlētāju reģistrs. Tautas nobalsošanā vēlētāji tiek reģistrēti vēlēšanu iecirknī tautas nobalsošanas dienā. Lai nodrošinātu principu «viens vēlētājs – viena balss», vēlētāja pasē izdara atzīmi (spiedogu) par dalību tautas nobalsošanā. Šī kārtība ļauj vēlētājam balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs neatkarīgi no dzīvesvietas. Obligāts balsošanas dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa pase.

Balsošanas kārtība vēlēšanu iecirknī

Ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda pase.
Lai saņemtu balsošanas zīmi, vēlētājam jāparakstās balsotāju sarakstā.
Vēlētāja pasē iespiedīs spiedogu par dalību tautas nobalsošanā.
Balsošanai jāizmanto vēlēšanu kabīne vai nodalījums.
Balsošanas zīmē rombiņā pie vēlamās atbildes «PAR» vai «PRET» jāieliek atzīme «+».
Balsošanas zīme jāpārloka un jāiemet balsošanas kastē.
Izņēmumi no vispārējās balsošanas kārtības

Tautas nobalsošanas kārtība paredz vairākas papildus balsošanas iespējas. Vēlētāji ārvalstīs var izmantot iespēju balsot kādā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem vai pa pastu, vēlētāji Latvijā noteiktos gadījumos var balsot savā atrašanās vietā.

Iespēju balsot savā atrašanās vietā var izmantot vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī tautas nobalsošanas dienā, kā arī šo vēlētāju aprūpētāji. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā var līdz 18.februāra plkst.12. Pieteikums jāiesniedz vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Tautas nobalsošanā var piedalīties arī vēlētāji ieslodzījuma vietās. Balsošanu šiem vēlētājiem vēlēšanu iecirkņa komisijas organizēs sadarbībā ar ieslodzījuma vietas administrāciju.

Iespēju balsot pa pastu tautas nobalsošanā drīkst izmantot tie Latvijas pilsoņi, kuri tautas nobalsošanas laikā uzturas ārvalstīs. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs pieteikumus pasta balsošanai pieņēma līdz šā gada 4.februārim. Šajā laikā tika saņemti 1228 pieteikumi.

Tautas nobalsošanas dienā, 18.februārī, ārvalstīs darbosies 85 vēlēšanu iecirkņi 41 valstī. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs balsotājiem būs atvērti no plkst.7.00 līdz plkst.22.00 pēc vietējā laika.

Drošība referenduma laikā

Personām, kuru rīcībā ir informācija par pretlikumīgām darbībām, kas saistītas ar kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības, rezultātu viltošanu, vēlētāju informatīvās ietekmēšanas gadījumiem, kā arī mēģinājumiem traucēt mierīgu nobalsošanas norisi, lūdzam vērsties tuvākajā policijas iecirknī, zvanot: 110, vai arī Drošības policijā, zvanot: 67208964, vai sūtot e-pastu: dpdd@dp.gov.lv.

Jāatgādina, ka Krimināllikumā ir paredzēta atbildība par apzinātu personas kavēšanu brīvi realizēt piedalīties tautas nobalsošanā, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citos prettiesiskos veidos. Kā arī kriminālatbildība paredzēta par tautas nobalsošanas dokumentu viltošanu, nepareizu balsu saskaitīšanu un aizklātas balsošanas pārkāpšanu.

Policija tautas nobalsošanas dienā aicina ievērot sabiedrisko kārtību un nemēģināt provocēt uz darbībām, kas varētu izraisīt likuma pārkāpumus. Valsts policijas ekipāžu norīkojumi būs maksimāli pietuvināti referenduma norises vietām., lai operatīvi reaģētu uz jebkāda veida nekārtībām vai pārkāpumiem.

Vēlēšanu komisijas

Tautas nobalsošanas sarīkošanā ir iesaistītas dažādu līmeņu vēlēšanu komisijas. Tautas nobalsošanu vada un sarīko Centrālā vēlēšanu komisija (CVK). Tautas nobalsošanas norisi nodrošina deviņu republikas pilsētu un 110 novadu vēlēšanu komisijas.

Tautas nobalsošanā vēlētājus apkalpos 1035 vēlēšanu iecirkņi, no tiem 950 vēlēšanu iecirkņi darbosies Latvijā, bet 85 vēlēšanu iecirkņi - ārvalstīs. Tautas nobalsošanas sarīkošanā kopā būs iesaistīti aptuveni 10 000 vēlēšanu komisiju locekļi un darbinieki.

Novērotāji

Tautas nobalsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos drīkst novērot:

1) politisko partiju un partiju apvienību pilnvarotie novērotāji;

2) CVK akreditēto nevalstisko organizāciju pilnvarotie novērotāji;

3) CVK, republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju pilnvarotie novērotāji, tai skaitā CVK pilnvarotie brīvprātīgie novērotāji;

4) CVK, republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju locekļi;

5) plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Aģitācija

Latvijā tautas nobalsošanas dienā politiskā aģitācija nav aizliegta. Izņēmums ir aģitācija balsošanas telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis. Aģitēt aizliegts vēlēšanu komisiju locekļiem un darbiniekiem.

Tautas nobalsošanas rezultāti

Balsu skaitīšana sāksies uzreiz pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas. Balsu skaitīšanu veiks vēlēšanu iecirkņu komisijas. Balsu skaitīšanai vēlēšanu iecirkņos drīkst sekot novērotāji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Tautas nobalsošanas rezultātu apkopošana tiks uzsākta uzreiz pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, plkst.22.00. Pirmie provizoriskie tautas nobalsošanas rezultāti no mazākajiem vēlēšanu iecirkņiem gaidāmi, sākot no plkst.23.30, balsu skaitīšanu lielākajā daļā vēlēšanu iecirkņu Latvijā plānots pabeigt līdz pulksten diviem, trijiem naktī. Galīgos tautas nobalsošanas rezultātus CVK apkopos un paziņos nedēļas laikā.

67049999 – CVK diennakts informatīvais tālrunis vēlētājiem, kas sniedz uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un tautas nobalsošanas kārtību.

SAISTĪTIE RAKSTINav komentāru:

Ierakstīt komentāru